Szkoła Podstawowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5

Kuśnierzy 7
Miejscowość Stargard Szczeciński
Kod pocztowy 73-110
Gmina miasto Stargard Szczeciński
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5

915771301
Strona
Regon 00024123500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 mieści się w miejscowości Stargard Szczeciński pod adresem Kuśnierzy 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 915771301. Fax: 915775609. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Stargard Szczeciński, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.sp5stargard.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00024123500000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 778, z czego 369 to dziewczynki, a 409 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 71 nauczycieli, z czego 65 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10,83. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 7281 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (227,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stargard Szczeciński: 20
  • w gminie Stargard Szczeciński: 20
  • powiat stargardzki: 37
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa