Przedszkole Wojskowe Nr 84


Najważniejsze informacje - Przedszkole Wojskowe Nr 84

Adres Przedszkole Wojskowe Nr 84

Waszkiewicza 1
Miejscowość Skwierzyna
Kod pocztowy 66-440
Gmina Skwierzyna
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Wojskowe Nr 84

957177912
Regon 21013702100000
Organ prowadzący Minister ds. obrony

Przedszkole Wojskowe Nr 84 znajduje się w miejscowości Skwierzyna pod adresem Waszkiewicza 1. Numer telefonu do przedszkola to 957177912. Nr fax: 957177912. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Skwierzyna, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest minister ds. obrony. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21013702100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 100, z czego 55 stanowiły uczennice, a 45 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1349 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (96,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Skwierzyna: 2
  • w gminie Skwierzyna: 3
  • powiat międzyrzecki: 26
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole