Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina

Adres Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina

Parkowa 7
Miejscowość Przytoczna
Kod pocztowy 66-340
Gmina Przytoczna
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina

957494328
Regon 21000137900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina mieści się w miejscowości Przytoczna pod adresem Parkowa 7. Nr tel. do przedszkola to 957494328. Numer fax: 957494328. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Przytoczna, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 21000137900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 126, z czego 52 to dziewczynki, a 74 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,5. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1349 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (96,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Przytoczna: 3
  • w gminie Przytoczna: 4
  • powiat międzyrzecki: 26
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole