Przedszkole Gminne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne

Adres Przedszkole Gminne

Kościuszki 17
Miejscowość Bledzew
Kod pocztowy 66-350
Gmina Bledzew
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne

957436621
Regon 21051600800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne znajduje się w miejscowości Bledzew pod adresem Kościuszki 17. Numer telefonu do przedszkola to 957436621. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Bledzew, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 21051600800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 54, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 23 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1349 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (96,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bledzew: 3
  • w gminie Bledzew: 6
  • powiat międzyrzecki: 26
  • województwo lubuskie: 440

Mapa