Przedszkole Samorządowe W Deszcznie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Deszcznie

Adres Przedszkole Samorządowe W Deszcznie

14
Miejscowość Deszczno
Kod pocztowy 66-446
Gmina Deszczno
Powiat gorzowski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Deszcznie

957287672
Regon 08048273200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Deszcznie znajduje się w miejscowości Deszczno pod adresem 14. Telefon do przedszkola to 957287672. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Deszczno, powiat gorzowski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 08048273200000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 95, z czego 43 to uczennice, a 52 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat gorzowski ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (81,38 na placówkę), a średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Deszczno: 1
  • w gminie Deszczno: 4
  • powiat gorzowski: 32
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole