Punkt Przedszkolny


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny

Adres Punkt Przedszkolny

149/1
Miejscowość Stary Dworek
Kod pocztowy 66-350
Gmina Bledzew
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 21051600800002
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny znajduje się w miejscowości Stary Dworek pod adresem 149/1. Przedszkole działa na terenie gminy Bledzew, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21051600800002.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 23, z czego 11 to uczennice, a 12 stanowili uczniowie. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1349 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (96,36 na placówkę), a średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Stary Dworek: 1
  • w gminie Bledzew: 6
  • powiat międzyrzecki: 26
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole