Przedszkole Publiczne W Galewie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Galewie

Adres Przedszkole Publiczne W Galewie

38
Miejscowość Galew
Kod pocztowy 63-330
Gmina Dobrzyca
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Galewie

508911308
Regon 25159161800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Galewie znajduje się w miejscowości Galew pod adresem 38. Telefon do przedszkola to 508911308. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Dobrzyca, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 25159161800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 21, z czego 18 stanowiły uczennice, a 3 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 2 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1953 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (63 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Galew: 2
  • w gminie Dobrzyca: 10
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa