Przedszkole Publiczne Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 6

Adres Przedszkole Publiczne Nr 6

KOSSAKA 5
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 6

412512655
Regon 26043489500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 6 znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem KOSSAKA 5. Numer tel. do przedszkola to 412512655. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 26043489500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 100, z czego 47 stanowiły dziewczynki, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1372 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Skarżysko-Kamienna: 14
  • w gminie Skarżysko-Kamienna: 14
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa