Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Patron Maria Curie Skłodowska

Adres Przedszkole Nr 2

Książęca 147
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 67088985900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem Książęca 147. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 67088985900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 30, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 14 stanowili chłopcy. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1372 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,21 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa