Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Adres Przedszkole Samorządowe

Nowe Ręczaje 20A 20A
Miejscowość Nowe Ręczaje
Kod pocztowy 05-326
Gmina Poświętne
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 14254340800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Nowe Ręczaje pod adresem Nowe Ręczaje 20A 20A. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Poświętne, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 14254340800000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 21, z czego 13 to uczennice, a 8 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa