Przedszkole Samorządowe W Michalowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Michalowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Michalowie

117
Miejscowość Michalów
Kod pocztowy 22-640
Gmina Rachanie
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 95108185800016
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Michalowie mieści się w miejscowości Michalów pod adresem - 117. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Rachanie, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 95108185800016.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 40, z czego 22 stanowiły uczennice, a 18 to chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 15 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 15 innych przedszkoli (78,27 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Mapa