Gimnazjum W Kolnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kolnie

Adres Gimnazjum W Kolnie

27
Miejscowość Kolno
Kod pocztowy 11-311
Gmina Kolno
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Kolnie

897163228
Regon 51945668100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kolnie mieści się w miejscowości Kolno pod adresem 27. Numer telefonu do gimnazjum to 897163228. Nr faksu: 897163228. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Kolno, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zskolno.za.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51945668100000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 107, z czego 53 stanowiły dziewczynki, a 54 stanowili gimnazjaliści. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych gimnazjów (113,54 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.99-0.955.99
20061.46-1.761.46
2007-1.5-0.75-1.5
20082.38-0.242.38
20092.52-0.722.52
2010-0.03-0.64-0.03
20116.68-1.756.68
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.2-1.830.2
20060.98-0.640.98
2007-0.64-1.37-0.64
2008-0.35-0.96-0.35
2009-1.2-1.6-1.2
20101.19-3.111.19
20112.7-1.952.7

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa