Przedszkole Im. Pszczółki Mai W Duczkach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Pszczółki Mai W Duczkach

Patron Pszczółka Maja

Adres Przedszkole Im. Pszczółki Mai W Duczkach

Szosa Jadowska 37
Miejscowość Duczki
Kod pocztowy 05-200
Gmina Wołomin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Im. Pszczółki Mai W Duczkach

227877269
Regon 14265264600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Im. Pszczółki Mai W Duczkach mieści się w miejscowości Duczki pod adresem Szosa Jadowska 37. Numer tel. do przedszkola to 227877269. Numer faksu: 227877269. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Wołomin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 14265264600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 151, z czego 68 stanowiły uczennice, a 83 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,67. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Duczki: 1
  • w gminie Wołomin: 12
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole