Przedszkole Nr 6 Im. "bajka" W Wołominie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 6 Im. "Bajka" W Wołominie

Adres Przedszkole Nr 6 Im. "Bajka" W Wołominie

Kazimierza Wielkiego 1
Miejscowość Wołomin
Kod pocztowy 05-200
Gmina Wołomin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 6 Im. "Bajka" W Wołominie

227762637
Regon 14262907300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 6 Im. "bajka" W Wołominie mieści się w miejscowości Wołomin pod adresem Kazimierza Wielkiego 1. Numer telefonu do przedszkola to 227762637. Numer fax: 227762637. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Wołomin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkole.wolomin.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14262907300000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 158, z czego 81 stanowiły dziewczynki, a 77 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,67. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wołomin: 8
  • w gminie Wołomin: 12
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole