Szkoła Podstawowa Im. Wojska Polskiego W Nowych Ręczajach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Wojska Polskiego W Nowych Ręczajach

Patron Wojsko Polskie

Adres Szkoła Podstawowa Im. Wojska Polskiego W Nowych Ręczajach

Nowe Ręczaje 20A 20A
Miejscowość Nowe Ręczaje
Kod pocztowy 05-326
Gmina Poświętne
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00112470900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Wojska Polskiego W Nowych Ręczajach mieści się w miejscowości Nowe Ręczaje pod adresem Nowe Ręczaje 20A 20A. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Poświętne, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00112470900000.

Szkoła Podstawowa Im. Wojska Polskiego W Nowych Ręczajach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 92, z czego 48 to dziewczynki, a 44 to chłopcy. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa