Przedszkole Publiczne Szynwałd


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Szynwałd

Patron Ks. Prałat Aleksander Siemieński

Adres Przedszkole Publiczne Szynwałd

-- 11a
Miejscowość Szynwałd
Kod pocztowy 33-158
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Szynwałd

146742402
Strona
Regon 85176547100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Szynwałd mieści się w miejscowości Szynwałd pod adresem -- 11a. Numer telefonu do przedszkola to 146742402. Przedszkole działa na terytorium gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole-szynwald.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85176547100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 51, z czego 26 to dziewczynki, a 25 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Szynwałd: 1
  • w gminie Skrzyszów: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa