Przedszkole Publiczne Nr 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 9

Adres Przedszkole Publiczne Nr 9

Paryska 223
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 9

412532512
Regon 26043504400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 9 mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem Paryska 223. Nr tel. do przedszkola to 412532512. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26043504400000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 46 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1372 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,21 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skarżysko-Kamienna: 14
  • w gminie Skarżysko-Kamienna: 14
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa