Przedszkole Publiczne Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 1

Patron WANDA CHOTOMSKA

Adres Przedszkole Publiczne Nr 1

RYNEK 63
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 1

412512711
Strona
Regon 26043479000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem RYNEK 63. Nr tel. do przedszkola to 412512711. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.jedyneczkaskarzyskoedupage.org. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26043479000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 100, z czego 37 stanowiły uczennice, a 63 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1372 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,21 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skarżysko-Kamienna: 14
  • w gminie Skarżysko-Kamienna: 14
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa