Przedszkole Publiczne Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 4

Adres Przedszkole Publiczne Nr 4

Chopina 12
Miejscowość Bogatynia
Kod pocztowy 59-920
Gmina Bogatynia
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 4

757732577
Regon 23022484000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 4 znajduje się w miejscowości Bogatynia pod adresem Chopina 12. Telefon do przedszkola to 757732577. Fax: 757732577. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 23022484000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 74, z czego 39 to dziewczynki, a 35 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 7. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1617 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (64,68 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bogatynia: 10
  • w gminie Bogatynia: 12
  • powiat zgorzelecki: 41
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa