Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościuszki 33
Miejscowość Bogatynia
Kod pocztowy 59-920
Gmina Bogatynia
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

757733374
Strona
Regon 23118269200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Bogatynia pod adresem Kościuszki 33. Numer tel. do szkoły to 757733374. Nr faksu: 757732179. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zszbogatynia.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 23118269200000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 134, z czego 53 to uczennice, a 81 stanowili słuchacze. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 506 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (168,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa