Przedszkole Publiczne Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 5

Adres Przedszkole Publiczne Nr 5

Chopina 13
Miejscowość Bogatynia
Kod pocztowy 59-920
Gmina Bogatynia
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 5

757732084
Regon 23022485600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 5 mieści się w miejscowości Bogatynia pod adresem Chopina 13. Telefon do przedszkola to 757732084. Numer faksu: 757732084. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 23022485600000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 125, z czego 63 to uczennice, a 62 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 11. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1617 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (64,68 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bogatynia: 10
  • w gminie Bogatynia: 12
  • powiat zgorzelecki: 41
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa