Przedszkole Publiczne W Zawidowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Zawidowie

Adres Przedszkole Publiczne W Zawidowie

Parkowa 2
Miejscowość Zawidów
Kod pocztowy 59-970
Gmina miasto Zawidów
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Zawidowie

757788219
Strona
Regon 02086690700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Zawidowie mieści się w miejscowości Zawidów pod adresem Parkowa 2. Telefon do przedszkola to 757788219. Nr fax: 757788219. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Zawidów, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.ppzawidow.szkolnastrona.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 02086690700000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 123, z czego 67 stanowiły uczennice, a 56 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 7. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1617 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (64,68 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zawidów: 1
  • w gminie Zawidów: 1
  • powiat zgorzelecki: 41
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa