Przedszkole Publiczne W Sulikowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Sulikowie

Adres Przedszkole Publiczne W Sulikowie

Dworcowa 2
Miejscowość Sulików
Kod pocztowy 59-975
Gmina Sulików
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Sulikowie

757787319
Strona
Regon 23091683800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Sulikowie znajduje się w miejscowości Sulików pod adresem Dworcowa 2. Numer telefonu do przedszkola to 757787319. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Sulików, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkolesulikow.szkolnastrona.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 23091683800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 78, z czego 34 stanowiły uczennice, a 44 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1617 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (64,68 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sulików: 1
  • w gminie Sulików: 3
  • powiat zgorzelecki: 41
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa