Przedszkole Publiczne Nr 7 W Bogatyni


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 7 W Bogatyni

Adres Przedszkole Publiczne Nr 7 W Bogatyni

Cicha 6
Miejscowość Bogatynia
Kod pocztowy 59-916
Gmina Bogatynia
Powiat zgorzelecki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 7 W Bogatyni

757784262
Regon 23022488500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 7 W Bogatyni mieści się w miejscowości Bogatynia pod adresem Cicha 6. Numer telefonu do przedszkola to 757784262. Faks: 757784262. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Bogatynia, powiat zgorzelecki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.wprzedszkolu.republika.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 23022488500000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 64, z czego 28 to dziewczynki, a 36 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat zgorzelecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1617 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (64,68 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bogatynia: 10
  • w gminie Bogatynia: 12
  • powiat zgorzelecki: 41
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa