Przedszkole Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 5

Adres Przedszkole Nr 5

BOJANOWSKA 7
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 5

324151502
Strona
Regon 27150786100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 5 mieści się w miejscowości Racibórz pod adresem BOJANOWSKA 7. Numer tel. do przedszkola to 324151502. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.p5raciborz.szkolnastrona.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27150786100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 37, z czego 22 stanowiły dziewczynki, a 15 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Racibórz: 27
  • w gminie Racibórz: 27
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole