Przedszkole Nr 76


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 76

Patron im. "Warsa i sawy"

Adres Przedszkole Nr 76

Odkryta 18
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-140
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 76

228893334
Strona
Regon 01300098400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 76 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Odkryta 18. Numer telefonu do przedszkola to 228893334. Nr faksu: 228893336. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkole76.waw.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300098400000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 225, z czego 123 stanowiły dziewczynki, a 102 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa