Przedszkole Nr 5 "plastuś"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 5 "Plastuś"

Adres Przedszkole Nr 5 "Plastuś"

Budowlanych 4
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 5 "Plastuś"

632433566
Regon 30151024800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 5 "plastuś" mieści się w miejscowości Konin pod adresem Budowlanych 4. Telefon do przedszkola to 632433566. Przedszkole działa na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 30151024800000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 150, z czego 73 stanowiły uczennice, a 77 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,5. Powiat konin ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 2611 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (113,52 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

przedszkole