Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Adres Technikum

Budowlanych 6
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 31160184200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum mieści się w miejscowości Konin pod adresem Budowlanych 6. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 31160184200000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 654, z czego 277 to kursantki, a 377 to kursanci. Powiat konin ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2736 uczniów w powiecie przypada 11 innych techników (248,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 30 17,60 % 0,00 %
język polski pisemny podstawowy 31 23,90 % 32,26 %
język polski ustny 29 43,62 % 86,21 %
język angielski pisemny podstawowy 25 28,96 % 48,00 %
język angielski ustny 23 33,70 % 95,65 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 17,60 % 17 (z 19) 17 (z 19) 17 (z 19) 427 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 23,90 % 20 (z 23) 20 (z 23) 20 (z 23) 513 (z 527)
język polski ustny 43,62 % 21 (z 23) 21 (z 23) 21 (z 23) 467 (z 520)
język angielski pisemny podstawowy 28,96 % 16 (z 19) 16 (z 19) 16 (z 19) 384 (z 409)
język angielski ustny 33,70 % 14 (z 19) 14 (z 19) 14 (z 19) 334 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr