Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Jarosława Dąbrowskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

SOSNOWA 16
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

632433488
Regon 00024572400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Konin pod adresem SOSNOWA 16. Telefon do szkoły podstawowej to 632433488. Numer faksu: 632432433. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp3konin.edupage.org. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00024572400000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 529, z czego 254 to uczennice, a 275 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 43 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10,75. Powiat konin ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4345 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (334,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa