Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale

Adres Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale

Przy Bernardyńskiej Wodzie 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-943
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale

228422576
Strona
Regon 01300278200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Przy Bernardyńskiej Wodzie 13. Nr tel. do przedszkola to 228422576. Nr fax: 228422576. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem p299mokotow.waw.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300278200000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 105, z czego 53 stanowiły uczennice, a 52 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole