Przedszkole Nr 22 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 22 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 22 W Lublinie

Wyścigowa 29
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-425
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 22 W Lublinie

815320948
Regon 43103049600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 22 W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Wyścigowa 29. Nr tel. do przedszkola to 815320948. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 43103049600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 95, z czego 49 to uczennice, a 46 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,5. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa

przedszkole