Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2

Adres Przedszkole Nr 2

B.Krzywoustego 3
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2

338124416
Regon 07234912300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem B.Krzywoustego 3. Numer telefonu do przedszkola to 338124416. Numer fax: 338124416. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole2.ids.bielsko.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07234912300000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 104, z czego 54 to dziewczynki, a 50 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa