I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron Mikołaj Kopernik

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Listopadowa 70
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 07045215300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Listopadowa 70. Liceum znajduje się na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 07045215300000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 578, z czego 362 to licealistki, a 216 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 48 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 34 licea, a województwo śląskie - 681. Na 3537 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół licealnych (104,03 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 193 64,90 % -
język polski ustny podstawowy 193 82,30 % -
język angielski ustny podstawowy 193 81,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 193 90,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 193 83,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 64,90 % 7 (z 40) 7 (z 40) 7 (z 40) 37 (z 644)
język polski ustny podstawowy 82,30 % 8 (z 40) 8 (z 40) 8 (z 40) 95 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 81,70 % 7 (z 40) 8 (z 40) 8 (z 40) 50 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 90,80 % 6 (z 40) 6 (z 40) 6 (z 40) 21 (z 652)
matematyka pisemny podstawowy 83,30 % 4 (z 40) 4 (z 40) 3 (z 40) 11 (z 639)

Mapa

liceum