Przedszkole Nr 19


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 19

Adres Przedszkole Nr 19

Śniadeckich 12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-656
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 19

226286152
Strona
Regon 01300429000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 19 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Śniadeckich 12. Nr tel. do przedszkola to 226286152. Numer faksu: 226286152. Przedszkole działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole19.dkonto.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300429000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 96, z czego 48 stanowiły uczennice, a 48 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole