Przedszkole Nr 19


Informacje ogólne

Adres Śniadeckich 12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-656
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 226286152
Fax 226286152
Strona
Regon 01300429000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 96
Liczba uczennic 48
Liczba uczniów 48
Całkowita liczba nauczycieli 10
Nauczyciele - pełen etat 7
Nauczyciele - pół etatu 3

Przedszkole Nr 19 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Śniadeckich 12. Nr tel. do przedszkola to 226286152. Numer faksu: 226286152. Przedszkole działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole19.dkonto.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300429000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 96, z czego 48 stanowiły uczennice, a 48 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,33. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole