Przedszkole Nr 16 Zaczarowany Zakątek


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 16 Zaczarowany Zakątek

Adres Przedszkole Nr 16 Zaczarowany Zakątek

W.Górskiego 5A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-030
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 16 Zaczarowany Zakątek

228270944
Regon 01300471700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 16 Zaczarowany Zakątek znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem W.Górskiego 5A. Numer telefonu do przedszkola to 228270944. Numer faksu: 228270944. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole16.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300471700000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 100, z czego 46 to dziewczynki, a 54 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa