Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych

Adres Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych

Widok 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-023
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych

223562040
Regon 14174896000037
Organ prowadzący BLUE Education Sp. z o.o.

Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Widok 8. Nr tel. do szkoły to 223562040. Liceum znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.blue.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 14174896000037. Organ rejestrujący dla Blue Liceum Profilowane Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 42,70 % -
język polski pisemny podstawowy 21 47,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 19 59,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 42,70 % 160 (z 238) 160 (z 238) 160 (z 238) 436 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 47,60 % 150 (z 238) 150 (z 238) 150 (z 238) 394 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 59,10 % 167 (z 234) 167 (z 234) 167 (z 234) 375 (z 767)

Mapa