Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 Im.oskara Kolberga W Warszawie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 Im.oskara Kolberga W Warszawie

Patron Oskar Kolberg

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 Im.oskara Kolberga W Warszawie

Świętojerska 24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-202
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 Im.oskara Kolberga W Warszawie

228312474
Regon 00027723300000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 1 Im.oskara Kolberga W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Świętojerska 24. Numer tel. do placówki to 228312474. Faks: 228312474. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki można znaleźć pod adresem psm1.waw.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00027723300000.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczących się w placówce to 240, z czego 151 to słuchaczki, a 89 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 23 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,74. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa