Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika W Nozdrzcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika W Nozdrzcu

Adres Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika W Nozdrzcu

221
Miejscowość Nozdrzec
Kod pocztowy 36-245
Gmina Nozdrzec
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika W Nozdrzcu

134398053
Regon 00622876700000
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika W Nozdrzcu mieści się w miejscowości Nozdrzec pod adresem 221. Telefon do przedszkola to 134398053. Nr fax: 134398053. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Nozdrzec, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00622876700000. Organ rejestrujący dla Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika W Nozdrzcu to gmina.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat brzozowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1023 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (60,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa