Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej

Adres Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej

Dąbrówka Starzeńska 131
Miejscowość Dąbrówka Starzeńska
Kod pocztowy 36-065
Gmina Dynów
Powiat rzeszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej

166521017
Regon 00120700000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej znajduje się w miejscowości Dąbrówka Starzeńska pod adresem Dąbrówka Starzeńska 131. Telefon do szkoły to 166521017. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Dynów, powiat rzeszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120700000000.

Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 40, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 20 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,3 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat rzeszowski ma zarejestrowane 99 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 11940 uczniów w powiecie przypada 99 innych szkół podstawowych (120,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dąbrówka Starzeńska: 1
  • w gminie Dynów: 4
  • powiat rzeszowski: 83
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa