Przedszkolemiejskie Nr 10 Im. świat Fantazji W Słupsku


Najważniejsze informacje - Przedszkolemiejskie Nr 10 Im. Świat Fantazji W Słupsku

Adres Przedszkolemiejskie Nr 10 Im. Świat Fantazji W Słupsku

Zygmunta Augusta 10
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkolemiejskie Nr 10 Im. Świat Fantazji W Słupsku

598417907
Strona
Regon 22111453400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkolemiejskie Nr 10 Im. świat Fantazji W Słupsku mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Zygmunta Augusta 10. Numer telefonu do przedszkola to 598417907. Numer faksu: 598417907. Przedszkole mieści się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm10slupsk.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 22111453400000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 130, z czego 62 to uczennice, a 68 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 13. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa