Przedszkole Miejskie Nr 7


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 7

Adres Przedszkole Miejskie Nr 7

Wileńska 2
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 7

598424295
Regon 77052992200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 7 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Wileńska 2. Nr tel. do przedszkola to 598424295. Faks: 598424295. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 77052992200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 116, z czego 64 to uczennice, a 52 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa