Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach

Patron Wincenty Witos

Adres Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach

150
Miejscowość Trzebieszowice
Kod pocztowy 57-540
Gmina Lądek-Zdrój
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach

748689289
Regon 00087888900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach mieści się w miejscowości Trzebieszowice pod adresem 150. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 748689289. Numer faksu: 748689289. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Lądek-Zdrój, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00087888900000.

Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 95, z czego 52 stanowiły uczennice, a 43 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8166 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (145,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Trzebieszowice: 1
  • w gminie Lądek-Zdrój: 5
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa