Prywatne Gimnazjum W Mariówce


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum W Mariówce

Patron Św. Królowa Jadwiga

Adres Prywatne Gimnazjum W Mariówce

Mariówka 3A
Miejscowość Smogorzów
Kod pocztowy 26-400
Gmina Przysucha
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum W Mariówce

486753818
Strona
Regon 00622887900079
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Prywatne Gimnazjum W Mariówce znajduje się w miejscowości Smogorzów pod adresem Mariówka 3A. Numer tel. do szkoły to 486753818. Fax: 486752247. Gimnazjum działa na terytorium gminy Przysucha, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.mariowka.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00622887900079. Instytucja rejestrująca] dla Prywatne Gimnazjum W Mariówce to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat przysuski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1724 uczniów w powiecie przypada 18 innych gimnazjów (95,78 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.46-6.16-4.86
20066.74-3.61-4.27
20074.16-5.2-2.82
2008-5.94-4.62-5.15
2009-0.35-5.31-5.68
20102.02-3.98-2.13
2011-0.58-6.15-4.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.14-7.39-8.09
20065.38-7.08-4.39
20074.28-5.2-4.56
2008-7.39-6.32-7.73
2009-0.42-6-1.31
20100-8.38-7.65
20113.77-5.3-2.6

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa