Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce


Najważniejsze informacje - Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce

Patron Św. Królowa Jadwiga

Adres Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce

Mariówka 3A
Miejscowość Smogorzów
Kod pocztowy 26-400
Gmina Przysucha
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce

486753818
Strona
Regon 00622887900054
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej

Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce znajduje się w miejscowości Smogorzów pod adresem Mariówka 3A. Numer telefonu do szkoły to 486753818. Faks: 486752247. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Przysucha, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.mariowka.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00622887900054. Jednostka rejestrująca dla Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce to gmina.

Katolicka Szkoła Podstawowa W Mariówce rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 59, z czego 30 to dziewczynki, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 21 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,42 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,19. Powiat przysuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3022 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (111,93 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Smogorzów: 1
  • w gminie Przysucha: 7
  • powiat przysuski: 27
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa