Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze

Adres Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze

Przemysłowa 5
Miejscowość Przysucha
Kod pocztowy 26-400
Gmina Przysucha
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze

483756393
Regon 14105479400047
Organ prowadzący Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze mieści się w miejscowości Przysucha pod adresem Przemysłowa 5. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 483756393. Nr fax: 483756393. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Przysucha, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 14105479400047. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze to powiat ziemski.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Przysusze przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat przysuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3022 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (111,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa