Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie

Szkolna 47
Miejscowość Rusinów
Kod pocztowy 26-411
Gmina Rusinów
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie

486727046
Regon 00056311100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie mieści się w miejscowości Rusinów pod adresem Szkolna 47. Numer telefonu do szkoły to 486727046. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Rusinów, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00056311100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rusinowie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 296, z czego 150 stanowiły uczennice, a 146 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 23. Powiat przysuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3022 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (111,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rusinów: 2
  • w gminie Rusinów: 4
  • powiat przysuski: 27
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa