Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie

Adres Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie

Grabskiego 25j 1 i 2
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-330
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie

815342030
Strona
Regon 06065527200329
Organ prowadzący Fundacja Akademia Umiejętności

Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Grabskiego 25j 1 i 2. Nr tel. do szkoły to 815342030. Faks: 815342030. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.fau.edu.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 06065527200329. Jednostka rejestracyjna dla Gimnazjum Akademia Umiejętności W Lublinie to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 8573 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek gimnazjalnych (209,1 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Mapa

gimnazjum