Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Adres Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Krasickiego 1
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

833572415
Strona
Regon 71257311800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Szkoła Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Łosice pod adresem Krasickiego 1. Nr tel. do placówki to 833572415. Nr faksu: 833590687. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki można znaleźć pod adresem http://www.oszwlosice.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 71257311800000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 35, z czego 18 stanowiły uczennice, a 17 stanowili słuchacze. Powiat łosicki ma zarejestrowane 23 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 189 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek edukacyjnych (8,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa