Przedszkole Nr 15


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 15

Adres Przedszkole Nr 15

Św. Barbary 20
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 15

158233396
Regon 18064462800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 15 mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem Św. Barbary 20. Nr tel. do przedszkola to 158233396. Nr faksu: 158233396. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole15.tbg.net.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 18064462800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 93, z czego 43 to uczennice, a 50 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1289 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (71,61 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnobrzeg: 28
  • w gminie Tarnobrzeg: 28
  • powiat Tarnobrzeg: 28
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

przedszkole