Szkoła Podstawowa Nr 10


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 10

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Nr 10

Marii Dąbrowskiej 10
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10

158225889
Strona
Regon 18064045800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 10 mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem Marii Dąbrowskiej 10. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 158225889. Faks: 158225889. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem ww,sp10tbg.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18064045800000.

Szkoła Podstawowa Nr 10 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 658, z czego 320 to uczennice, a 338 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 63 nauczycieli, z czego 51 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,25. Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 11 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 2517 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół podstawowych (228,82 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnobrzeg: 28
  • w gminie Tarnobrzeg: 28
  • powiat Tarnobrzeg: 28
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

szkoła podstawowa